Photo Caption: Lovely view and interior #funtimes #stl #trex #trexstl #stlouismo #stlouis #interior #blackandwhitephoto
Photo taken at: T-REX

View in Instagram ⇒